Στεγανοποίηση υπογείων και Τοιχίων Θεμελίωσης

ΕΡΓΟΜΟΝΩΣΗ

ΑΠΑΛΕΙΦΟΜΕΝΗ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΛΕΥΡΑ ΘΕΤΙΚΕΣ ΠΙΕΣΕΙΣ
ΑΠΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΠΛΕΥΡΑ ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ ΠΙΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΣΙΜΕΝΤΟΕΙΔΕΣ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ

Η ΕΡΓΟΜΟΝΩΣΗ παρέχει εγγυημένες λύσεις που ανταποκρίνονται σε κάθε είδους ΜΟΝΩΣΗ Από τα θεμέλια των κτιρίων έως και την οροφή.

Το υψηλό επίπεδο εμπειρίας την υψηλή ποιότητα και μακράς χρονικής διαρκείας βασισμένη στην αξιοπιστία και σταθερή σχέση με τους πελάτες της.

Όπως καταλαβαίνεται μας είναι αδύνατον να καλύψουμε όλο το εύρος των υλικών που διαθέτει η αγορά ως εκ τούτου θα περιοριστώ στα πιο καλά και πιο γνωστά.

Σας παραθέτω ορισμένα από αυτά χωρίς και πάλι να αναφερθώ αναλυτικά στο σύνολο των χαρακτηριστικών τους και των επιμέρους ιδιοτήτων τους και των τεχνικών λεπτομερειών.

Για πιο αναλυτικά για την τεχνολογία των παρακάτω εργασιών θα αναφερόμαστε κατά την εργασία του κτιρίου επί αυτού

Σας προτείνουμε αποτελεσματικές λύσης που παραμένουν αμετάβλητες στης καιρικές μεταβολές και με την καλύτερη συμπεριφορά μέσα στο χρόνο.

Συστήματα πολύ υψηλής αντοχής έρευνας και τεχνολογίας.

Τα τσιμεντοειδές είναι υλικά αρκετά αναγνωρισμένο τόσο στην Ευρώπη όσο και στην Αμερική.

Έχει αποδειχτεί αποτελεσματικά και εμφανίζει μεγάλη διάρκεια ζωής στη γήρανση και από άλλους διάφορους παράγοντες.

Σύνθετο αδιάβροχο τσιμεντοειδές οσμωτικού τύπου για εσωτερική και εξωτερική χρήση.

Είναι έτοιμα στεγανωτικά βιομηχανικά κονιάματα μη συρρικνωμένα υψηλής πρόσφυσης και με συγκολλητικές ιδιότητες.

Άριστη σε αρνητικές υδροστατικές πιέσεις και στη άνοδο υγρασίας από τα τριχοειδές φαινόμενα.

ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Σύνθετο αδιάβροχο εύκαμπτο τσιμεντοειδές

Απαλειφόμενο Ελαστικού τύπου δυο συστατικών Α + Β για εσωτερική χρήση αρνητικές πιέσεις. Και για Εξωτερική πλευρά θετικές πιέσεις

Άριστη σε αρνητικές υδροστατικές πιέσεις και στη άνοδο υγρασίας από τα τριχοειδές φαινόμενα.

Τσιμεντοειδούς βάσης , με πολυμερή στεγανοποιητικό κονίαμα για στεγανοποίηση.

Χαρακτηριστικά & Πλεονεκτήματα

 • Αποτελείται από δυο συστατικά.
 • Ελαφρός εύκαμπτο.
 • Υψηλή αντίσταση σε παγολυτικά άλατα.
 • Καλή πρόσφυση σε υγιή υποστρώματα.
 • Στεγανο/ θετικών και αρνητικών πιέσεων.
 • Στεγανο/ συγκρατεί το νερό μέσα η έξω.
 • Μη τοξικό.
 • Βάφεται.

ΑΠΛΟ ΤΣΙΜΕΝΤΟΕΙΔΕΣ κονίαμα ενός συστατικών,Τσιμεντοειδούς βάσης

353

Στεγανοποιητικό κονίαμα για στεγανοποίηση

Χαρακτηριστικά & Πλεονεκτήματα

 • Αποτελείται από ένα συστατικό.
 • Απευθείας εφαρμογή στα υποστρώματα.
 • Τέλια πρόσφυση .
 • Γρήγορη σκλήρυνση.
 • Μικρός χρόνος αναμονής από την έναρξη λειτουργιάς .
 • Καλή πρόσφυση σε υγιή υποστρώματα .
 • Στεγανο/ θετικών και αρνητικών πιέσεων.
 • Στεγανο/ συγκρατεί το νερό μέσα η έξω.
 • Βάφεται.

Υπερταχύπηκτο

 • Υπερταχύπηκτο Σφράγισης, είναι ένα υπερ-ταχείας πήξης τσιμεντοειδές κονίαμα, για σφράγιση διεισδύσεων νερού υπό πίεση.
 • Υπερταχύπηκτο Σφράγισης, είναι ένα ειδικά σχεδιασμένο κονίαμα για την αντιμετώπιση αρνητικών πιέσεων νερού – διεισδύσεων νερού διαμέσου ρηγματώσεων, εσοχών χαλικοδεμάτων και κατασκευαστικών αρμών.

Επισκευαστικό

 • Kονίαμα είναι ενός συστατικού τσιμεντοειδούς βάσης κονίαμα, σε μορφή σκόνης.
 • Αποτελείται από μίγμα ειδικών τσιμέντων, πολύ λεπτόκοκκων αδρανών και βελτιωτικών ρητινών.
 • Είναι κατάλληλο για εφαρμογές σε σκυρόδεμα, κονιάματα ή πέτρες στις εξής περιπτώσεις.
 • Ως φινιρίσματος για την αποκατάσταση:
 • Αστοχιών κατά την διάρκεια αφαίρεσης του καλουπιού
 • Διατομών λόγω επιφανειακού πορώδους, μικρών ατελειών ή τριχοειδών.
 • Μικρορηγματώσεων.
 • Σφραγίζει τους πόρους και τα τριχοειδή κενά.
 • Είναι ανθεκτικά σε θετικές και αρνητικές πιέσεις.
 • Για τη σφράγιση μικρού εύρους στατικών αρμών.
 • Για τη σφράγιση μικρού εύρους οπών που παραμένουν από ξυλότρυπες, αγκύρια ή καλώδια αγκυρίων στο σκυρόδεμα.

Χαρακτηριστικά

Είναι έτοιμα στεγανωτικά βιομηχανικά κονιάματα υψηλής πρόσφυσης και με συγκολλητικές ιδιότητες., μη συρρικνωμένα άριστη πρόσφυση σε αρνητικές υδροστατικές πιέσεις και με συγκολλητικές ιδιότητες στην επιφάνεια και στη άνοδο υγρασίας από τα τριχοειδές φαινόμενα. Και από άλλες αιτίες όπου έχουν οι επιφάνειες.

Τα υλικά βασίζονται στη κρυσταλοποίηση που δημιουργούν. Απαιτεί όμως πολύ καλή γνώση της συμπεριφορά του από αυτόν που θα το εφαρμόσει.

ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ

354

Σε Δώματα, Θεμελίωσης , Λιμνοδεξαμενές , Σήραγγες (Τούνελ), Δεξαμενές ποσίμου νερού,Πισίνες,Ταρατσόκηπους,Τοίχους αντιστήριξης, Φρεάτια, γέφυρες , υπόγεια, μπάνια, μπαλκόνια κ,α

Απαραίτητο να συγκεντρώνουν τα ακολούθα τεχνικά και χημικά χαρακτηριστικά. τη μεγαλύτερη δυνατή σε στατική και δυναμική διάτρηση με ιδιότητα που αντιστοιχεί σε ισχυρή πρόσφυση στην επιφάνεια την απόλυτη αντοχή στης χημικές επιδράσεις που προέρχονται σε συνθήκες μόνιμης υγρασίας.

Η ιδιότητα αυτή επιτυγχάνεται με την χρησιμοποιήση των ειδικών χημικών πρoσμiκτων που το καθιστούν απρόσβλητο από την μόνιμη παρουσία των νερού και των μικροοργανισμών κλπ.
Δημιουργούν Άριστη πρόσφυση σε αρνητικές υδροστατικές πιέσεις και στην άνοδο υγρασίας από τα τριχοειδές φαινόμενα. Τοποθετούνται με επάλειψη και πλήρη συγκόλληση στο υπόστρωμα ( επιφάνεια)

Τα υλικά βασίζονται στη κρυσταλοποίηση που δημιουργούν

Η ογκομετρική σύνθεση (διαβάθμιση)

Tων αδρανών και προσμίκτων είναι καθορισμένη με ακρίβεια και δεν υπόκεινται γήρανση στο υλικό.

Έχουν σαν βάση διαφορά πρόσμικτα , και συνθετικές ρητίνες, που οι οποίες προσφέρουν την πλαστικότητα και την αρίστη πρόσφυση στην επιφάνεια κατά την εργασία της στεγανοποίησης

Έχουν σαν βάση διαφορά πρόσμικτα , και συνθετικές ρητίνες που οι οποίες προσφέρουν την πλαστικότητα και την αρίστη πρόσφυση στην επιφάνεια κατά την εργασία της στεγανοποίησης έτσι και στην στεγανοποίηση των υπογείων τοιχίων κλπ . Η στεγανοποίηση αποκτά ( γκρίζο η λευκό ) χρώμα.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

Τα υλικά επαλειφόμενης στεγανοποίησης ( ΤΣΙΜΕΝΤΟΕΙΔΕΣ ) μπορούν να συγκρατήσουν αρνητικό υδροφόρο ορίζοντα μεγάλου βάθους όπως και σε κάθε άλλη οικοδομική εργασία έτσι και στην στεγανοποίηση υπογείων τοιχίων , από την εσωτερική και εξωτερική πλευρά ( θετικές & αρνητικές πιέσεις ) Σύνθετα αδιάβροχα τσιμεντοειδές οσμωτικού τύπου για εσωτερική και εξωτερική χρήση.

Τι είναι η ανιούσα υγρασία

355

Ανιούσα υγρασία ονομάζεται η υγρασία που προέρχεται από το έδαφος και ανέρχεται σταδιακά στους τοίχους ενός κτιρίου.

Το φαινόμενο συμβαίνει επειδή τα περισσότερα δομικά υλικά περιέχουν μικροσκοπικούς πόρους, που «απορροφούν» το νερό από το έδαφος και αναγκάζουν την υγρασία να ανέλθει, όπως ακριβώς το πετρέλαιο ανέρχεται μέσω του φυτιλιού σε μια λάμπα πετρελαίου.

Η λειτουργία της υγρασίας βασίζεται στην παρεμπόδιση της κίνησης της υγρασίας μέσω των πόρων αυτών.

Πόσο ψηλά μπορεί να φτάσει η ανιούσα υγρασία;

Το ύψος στο οποίο θα φτάσει η ανιούσα υγρασία σ’ έναν τοίχο εξαρτάται από διάφορους παράγοντες συμπεριλαμβανομένου του μεγέθους των πόρων στον τοίχο, του τύπου ταπετσαρίας ή χρώματος, καθώς και του βαθμού υγρασίας του εδάφους.

Στις περισσότερες περιπτώσεις, η ανιούσα υγρασία είναι απίθανο να ανέλθει πάνω από 1,5 μέτρα.

Εντούτοις, σε ακραίες περιπτώσεις (π.χ. όπου ο τοίχος έχει καλυφθεί από αδιαπέραστη μεμβράνη) η υγρασία μπορεί να ξεπεράσει σε ύψος ακόμη και τα 2 μέτρα.

Πώς ξέρουμε αν έχουμε πρόβλημα ανιούσας υγρασίας;

Παρά πολλά υλικά παράγονται ειδικά για την αντιμετώπιση της ανιούσας υγρασίας.
Έτσι, είναι πολύ σημαντικό, πριν την εφαρμογή του, να βεβαιωθούμε ότι αυτή πραγματικά είναι το πρόβλημά μας.

Άλλες μορφές υγρασίας με επιπτώσεις στα κτίρια (π.χ. οι συμπυκνωμένοι υδρατμοί ή εισχωρούσα υγρασία κ.α.) αντιμετωπίζονται με διαφορετικούς τρόπους - καλέστε την ΕΡΓΟΜΟΝΩΣΗ για λεπτομερείς οδηγίες.

Η διάγνωση της υγρασίας στα κτίρια θα πρέπει να πραγματοποιηθεί από γνώστη του αντικειμένου, εντούτοις, χαρακτηριστικά σημάδια της ανιούσας υγρασίας είναι:

Σημάδια υγρασίας (υγροί τοίχοι, ξεφλουδισμένα χρώματα, μούχλα) που δεν ξεπερνούν σε ύψος το 1,5 μέτρο στους τοίχους του ισογείου.

Υγρά ή αποσυντεθειμένα περβάζια.

Παρουσία αλάτων στους τοίχους.

Πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο διάγνωσης της ανιούσας υγρασίας,

Εάν επιθυμείτε κάποιος ειδικός να επισκεφτεί το χώρο σας, προκειμένου να αποφανθεί για το είδος της υγρασίας που αφορά την κατασκευή σας, καθώς και τον τρόπο αντιμετώπισής της, παρακαλώ επικοινωνήστε με τον εκπρόσωπο μας στην ΕΡΓΟΜΟΝΟΣΗ.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΙΤΙΩΝ ΚΑΙ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ

356

Όταν η επιφάνεια δέχεται νερά από τους αρμούς, από τα μορελα, από τριχοειδή σημεία του πέτου είναι η ευκολότερη πρόσβαση του νερού (υγρασίας) στο εσωτερικό και εξωτερικό μέρος του κτιρίου δημιουργώντας σε μεγαλύτερα προβλήματα στη κατασκευή και αποσάθρωση στη επιφάνεια κλ.π

Η αυτόματη τριχοειδής ανύψωση του νερού (υγρασίας) από τα θεμέλια στους τοίχους οφείλεται όταν οι τοίχοι στηρίζονται σε υγρά θεμέλια είναι προφανές ότι η τριχοειδής ανύψωση τη υγρασίας θα οδηγήσει την υγρασία σε μεγαλύτερα ύψη στη κατασκευή.

Όσο και για την αποσάθρωση της τον τοιχίων , στη πραγματικότητα αυτό οφείλεται λόγω των μη δονισμένων σημείων και της μεγάλης ανομοιογένειας των υλικών (κατασκευής) που αποτελούν κονίαμα χαλίκι άμμο τσιμέντο τούβλα, μπετό, κ.λπ.

Η ανύψωση της υγρασίας στο κτίριο γίνεται με ανομοιόμορφο τρόπο εξαιτίας της διαφορετικής κατανομής των διαστάσεων των πόρων από υλικό σε υλικό οδηγώντας την υγρασία στα τοιχία του κτιρίου ( υπογείου ) κάτωθεν αυτής σε διάφορα σημεία δημιουργώντας προβλήματα υγρασίας και να παρουσιάζονται υγρασίες στο εσωτερικό και του εξωτερικού μέρος και στους τοίχους..

Επειδή η υγρασία εισχωρεί στον φέρονται οργανισμό εξ οπλισμού σκυροδέματος (πλάκες ,δοκοί, πόρτες , ντουλάπες , υποστυλώματα .τοιχίων ,κλ.π. και κατόπιν αυτού η μακροχρόνια παραμονή της πιθανόν να προξενήσει βλάβες σ΄ αυτόν διάβρωση του σκυροδέματος ενανθράκωση όπως οξειδώσεις των σιδηροπλισμων στης κολώνες αποσάθρωση του σοφά ( πτώση ) μύκητες μούχλες, μυρωδιές ,κ,α

Διαβρώνονται επίσης τα επιχρίσματα των τοιχίων με κίνδυνο να αποκολληθούν. Επίσης σταδιακά θα διαβρωθούν πλήρως ο σοφάς και κινδυνεύει με αποκόλληση , επιτακτική καθίσταται η ανάγκη, άμεσης αποκατάστασης των ζημιών και η ανακατασκευή της στεγανοποίησης . Πέρα αυτών οδηγεί την κατασκευή και σε μεγαλύτερα προβλήματα .

Η παρουσία του νερού στους τοίχους (ΤΟΙΧΙΑ) προκαλεί τα παρακάτω προβλήματα:

Αποσάθρωση υλικών λόγω των πιέσεων από την κρυστάλλωση του νερού.

Αποσάθρωση λόγω της χημικής ασυμβατότητας των υλικών της τοιχοποιίας.

Μείωση της θερμικής άνεσης των κτιρίων λόγω της μειώσεις της θερμικής αντίστασης της τοιχοποιίας που προκαλείται από την παρουσία νερού και των κακών συνθηκών υγιεινής , λόγω της αναπόφευκτης μυρωδιάς και μούχλας.

Αποφλοιώση και επιφανειακή αποκόλληση των επιχρισμάτων λόγω της μεταφοράς αλάτων από το έδαφος ή από το εσωτερικό της τοιχοποιίας στην εξωτερική όψη.

Τα υλικά επαλειφόμενης στεγανοποίησης ( ΤΣΙΜΕΝΤΟΕΙΔΕΣ ) μπορούν να συγκρατήσουν την υγρασία όπως και σε κάθε άλλη οικοδομική εργασία έτσι και στην στεγανοποίηση των υπογείων τοιχίων βεράντες ασανσέρ κλπ.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Τα σημαντικότερα προβλήματα μπορεί να απαριθμηθούν και να διευκρινισθούν σύμφωνα με την ανάλυση.

Τα προβλήματα που παρουσιάζονται στις υγρομονώσεις οφείλονται τόσο στην ποιότητα των υλικών που χρησιμοποιούνται όσο και μη τήρηση των κανόνων της σωστής εφαρμογής.

ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑ ΑΠΟ ΤΕΧΝΙΤΕΣ

357

Η εφαρμογή των είναι σημαντική εργασία και απαιτείται από συνεργεία ειδικευμένων τεχνικών , και κυρίως στα συστήματα με αρνητικές πίεσης δεν επιτρέπεται συνεργεία μικρής εμπειρίας.

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ μπορεί να σας οδηγήσει σε οικονομικά υλικά με κακή ποιότητα στεγνωτικών υλικών σε χαμηλή χημική σύσταση των προσμίκτων στον φορέα τους.

Ο τύπος των υλικών για εφαρμογή στην επιφάνεια με επιδέχεται μηχανιμα ψεκασμου η με χρίση βούρτσας.

Επίσης θα ληφθούνε τα απαραίτητα μετρά προστασίας , όπως προδιαγράφεται από την εταιρία των μονωτικών υλικών και συμφωνά με τους κανόνες της τεχνικής επιστήμης.

Στη περίπτωση που δεν τηρηθούν σχολαστικά κάποιες λεπτομέρειες στην εφαρμογή του, εύκολα το σύστημα μπορεί να οδηγηθεί σε αποτυχία σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα. Πέραν αυτών υπάρχουν και άλλα υλικά κατωτέρας ποιότητας.

Κάθε τελικό συμπέρασμα για την επιλογή της στεγανοποίησης πρέπει να λαμβάνεται υπόψη όλους τους παραπάνω, και παρακάτω παράγοντες και να μην παραβλέπουμε μερικά από αυτά για να οδηγηθούμε σε χαμηλή τιμή μονάδος.

Συνέπεια όλων των παραπάνω και προσπαθώντας να μην αποφύγω διάφορα προβλήματα η αντοχή του παραπάνω συστήματος στεγανοποίησης εξαρτάτε από την προεργασία επιφάνειας ,των αρμών ,την αντοχή του στεγανωτικού υλικού , και την εμπειρία της τεχνικής εφαρμογής.

Κατά την κατασκευή της στεγανοποίησης και των υπολοίπων εργασιών όπως αναλυτικά περιγράφεται στα παραπάνω άρθρα , θα εφαρμοστούνε όλες οι προβλεπόμενες προδιαγραφές, σχετικά μετά υλικά και τη χρήση τους, το περιβολών και της χρονικές αποστάσεις μεταξύ των διαδοχικών βημάτων των εργασιών.

Επίσης θα ληφθούνε τα απαραίτητα μετρά προστασίας , όπως προδιαγράφεται από την εταιρία των μονωτικών υλικών και συμφωνά με τους κανόνες της τεχνικής επιστήμης.

Επίσης θα ληφθούνε τα απαραίτητα μετρά προστασίας , όπως προδιαγράφεται από την εταιρία των μονωτικών υλικών και συμφωνά με τους κανόνες της τεχνικής επιστήμης.

Στης περίπτωσης στης επιφάνειες όπου έχει εφαρμοστή το σύστημα στεγανοποίησης με υλικά χαμηλή τιμή μονάδος πρέπει πάντα να αποφεύγονται, δεδομένου ότι έχουν μειωμένη μηχανική και φυσικοί συμπεριφορά, με τελικό αποτέλεσμα μειωμένη διάρκεια ζωής.

Το σύστημα της στεγανοποίησης χάνει πολύ εύκολα την ικανότητα της στεγαν/σης διότι γρήγορα θα υποστεί γήρανση από την μόνιμη παρουσία του νερού.

Οφείλεται στην κακή ποιότητα, με μικρή περιεκτικότητα σε προσθετά, και καταδεικνύει την κακή ποιότητα της χημικής σύστασης κλπ.

Συνεπεία τούτων να μην επιτυγχάνεται η δέουσα προστασία της επιφάνειας .

Συγκριτικά πάντα με τα τωρινά υλικά που το κόστος του ως υλικό θεωρείται λίγο υψηλό λόγω της ποιότητας των υλικών και των πολλαπλών συμπληρωματικών υλικών που απαιτητή κατά την εφαρμογή του , όπως και λόγω των πολλών εργατικών για την ολοκλήρωση μιας επιφάνειας που με αλλά υλικά διεκπεραιώνεται πολύ πιο σύντομα.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗ

358

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ (ΗDΡΕ) ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΤΙΚΗ

Με ρολά ( ΗDΡΕ ) κωνοειδούς από σκληρό πολυαιθυλένιο για πλήρη διαχωρισμό στεγανοποιήσεις και χώματος και προστασία τραυματισμών της μονώσεις από πέτρες κατά της εργασίες της επιχωματώσεις ( μπάζωμα ) τρύπημα των ριζών των φυτών κλπ.

Είναι δυνατόν να προστατευθούν τοίχοι οποιουδήποτε ύψους Λόγο της καθετής εφαρμογής της είναι αρκετό να στερεωθεί η μεμβράνη ( ΗDΡΕ ) μονό στο πάνω τμήμα αποφεύγοντας το τρύπημα των τοιχίων.

Είναι δυνατόν να προστατευθούν τοίχοι οποιουδήποτε ύψους.

ΣΤΡΩΣΕΙ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ ΜΕ ΓΕΩΥΦΑΣΜΑ

359

Τοποθέτηση αποστραγγιστικού Γεωυφασματος 120gr. Λειτουργεί σαν φίλτρο που διαχωρίζει τη στρώση αποστράγγισης από το χώμα.

X

Right Click

No right click