Στεγανοποίηση Φυτεμένων Δωμάτων με Μεμβράνες AntiRoot

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ

ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕ ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΑΝΤΙΡΟΥΤ ΑΝΤΙΡΙΖΙΑΚΗ ΣΤΡΩΣΗ ΦΥΤΕΜΕΝΩΝ ΔΩΜΑΤΩΝ

Η μεμβράνη antiroot δεν υπόκειται γήρανση από την παρουσία του νερού,ούτε αλλοίωση των χαρακτηριστικών χημικών συστατικών τους,των ινών,που οφείλεται στη παρουσία μικροοργανισμών,και των λιπασμάτων που έχουν τη δυνατότητα να αποσαθρώσουν την πρώτη ύλη του φορέα των ασφαλτικών μεμβρανών.Για αυτό τον λόγο δεν ενδείκνυται άλλου τύπου ασφαλτικές Μεμβράνες.
Χρησιμοποιούνται ειδικές ασφαλτικές πολυμερείς μεμβράνες οι οποίες είναι απαραίτητο να συγκεντρώνουν τα ακόλουθα τεχνικά και χημικά χαρακτηριστικά.Την απόλυτη αντοχή σε επιδράσεις χημικές, που προέρχονται από τα υγρά των φυτών.

Η ιδιότητα αυτή επιτυγχάνεται με την χρησιμοποίηση στο μείγμα ειδικών χημικών προσμυκτών που το καθιστούν απρόσβλητο από τα οξέα του χώματος και της ρίζες των φυτών από την παρουσία των φυτοφαρμάκων και των λιπασμάτων.

Η μεμβράνες antirοot της εταιρείας έχουν σαν βάση την άσφαλτο και το άτακτο πολυπροπυλένιο (APP) περιέχουν δε στη μάζα τους και είναι εμποτισμένες αντιριζικά χημικά συστατικά προσμικτά απο διάφορες φαρμακευτικές εταιρείες π.χ (οίκου ΒΑΥΕR) από την διάτρηση των ριζικών συστημάτων και λειτουργούν απωθητικά στις ρίζες των φυτών.Η επικόλληση του στεγανωτικού υλικού στο υπόστρωμα και μεταξύ τους γίνεται με τη μέθοδο θερμής συγκόλλησης ,με χρήση φλόγιστρου,με ολική κόλληση για επιτυχή στεγανότητα και ομοιομορφία της επιφάνειας.

Η Μεμβράνη ανέρχεται περιμετρικά στα στηθαία (περιφέρεια) και με αυτό τον τρόπο δημιουργούμε μια ενιαία στρώση σε όλη την επιφάνεια χωρίς διακοπή του στεγνωτικού υλικού.Η μεμβράνη επικαλύπτει η μία την άλλη (10 έως 15εκατ) με αυτόν των τρόπο δημιουργούμε μια ενιαία στεγανωτική στρώση.

224

222

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗ

Με ρολά ( ΗDΡΕ ) Κωνοειδούς ρολά από σκληρό πολυαιθυλένιο για πλήρη διαχωρισμό στεγανοποίησης και χώματος, αποστράγγισης και προστασία τραυματισμών της μόνωσης από το τρύπημα των ριζών των φυτών κλ.π Είναι δυνατόν να προστατεύσουν τοιχία οποιουδήποτε ύψους, λόγω της κάθετης εφαρμογής της είναι αρκετό να στρωθεί η μεμβράνη (ΗDΡΕ).

ΣΤΡΩΣΗ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ

Τοποθέτηση αποστραγγιστικού γεωυφάσματος 120ατ.Λειτουργεί σαν φίλτρο που διαχωρίζει τη στρώση αποστράγγισης από το χώμα.

Πριν την παράδοση της στεγανοποίησης ολοκληρώνεται με γέμισμα νερού (test).

X

Right Click

No right click