Στεγανοποίηση ταρατσών με ασφαλτόπανα - APP SBS

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΑΠΑΙΤΗΣΗ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ  ΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ ΜΕ ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ (ΑΣΦΑΛΤΟΠΑΝΑ)

339

ΥΓΡΟΜΟΝΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕ ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ Σύμφωνα με ελληνικό πρότυπο – ΕΛΟΤ 1415

Τα συστήματα στεγανοποίησης με ασφαλτόπανα είναι αντικείμενο του κώδικα εφαρμογής του ΕΛΟΤ. Σας  ετοιμάσαμε την ενημέρωση για την στεγανοποίηση διευκρινίζοντας  σύμφωνα  με  την  ανάλυση των υλικών που χρησιμοποιούνται, όσο και την τήρηση των κανόνων σωστής εφαρμογής. Και μια σύντομη αναφορά στους τρόπους και τη χρήση τους,και τις ιδιαιτερότητες των στεγνωτικών υλικών κατά την εφαρμογή τους , την αντοχή στην παρόδο του χρόνου κ.α.

Όπως καταλαβαίνεται μας είναι αδύνατον να καλύψουμε όλο το εύρος των υλικών προς την στεγανοποίηση (ασφαλτικών μεμβρανών)που διαθέτει η αγορά.        Ως εκ τούτου θα περιοριστώ στα πιο καλά και πιο γνωστά.        Για πιο αναλυτικά στην τεχνολογία των παραπάνω εργασιών αναφερόμαστε κατά την εργασία του κτιρίου επί αυτού.

ΕΡΓΟΜΟΝΩΣΗ

340

Το υψηλό επίπεδο εμπειρίας η υψηλή ποιότητα και μακράς χρονικής διάρκειας στις μονώσεις  βασισμένη στην αξιοπιστία και σταθερή σχέση με τους πελάτες της. Σας  προτείνουμε αποτελεσματικές λύσεις που παραμένουν αμετάβλητες στις καιρικές μεταβολές και με την καλύτερη συμπεριφορά μέσα στο χρόνο. Σε αυτή την περίπτωση η διάταξη των υλικών είναι η συνηθισμένη ξεκινώντας από κάτω προς τα πάνω, καθαρισμός επιφάνειας, φράγμα υδρατμών, υλικό ρύσεων, (κλίσεις με αφρομπετό) -στεγανοποίηση – τελική επιφάνεια.

Κριτήρια επιλογής ασφαλτικών μεμβρανών

Συμβατά συστήματα πολύ υψηλής αντοχής,έρευνας και τεχνολογίας.Παρακάτω αναλύεται ένα από τα πολλά συστήματα των εταιριών παραγωγής ασφαλτόπανων,σε κάθε περίπτωση όμως ισχύει ότι ορίζει ο κώδικας εφαρμογής. Για τη μελέτη μιας στεγάνωσης πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή σε κρίσιμες παραδοχές που έχουν σχέση τόσο με την μορφή και τη διαμόρφωση της επιφάνειας που θα στεγανωθεί όσο και με τον τρόπο εφαρμογής και σωστής εκτίμησης της επιλογής του κατάλληλου ασφαλτόπανου.Διακρίνονται σε τέσσερις βασικούς τύπους.

Τα ασφαλτόπανα διακρίνονται ανάλογα με το ασφαλτικό σύνθετο, τον εσωτερικό τους οπλισμό,το βάρος /μ2 και την τελική επικάλυψη της επιφάνειάς τους.

Συνήθη (κοινά) ασφαλτόπανα οξειδωμένης ασφάλτου

Για την παραγωγή τους χρησιμοποιείται ασφαλτο-συνθετικό που έχει σαν βάση την οξειδωμένη άσφαλτο.

Πρέπει να προστατεύονται (καλύπτονται) επειδή με την πάροδο του χρόνου επηρεάζονται από την υπεριώδη ακτινοβολία και το όζον της ατμόσφαιρας.

Ασφαλτικές μεμβράνες με βάση άσφαλτο και θερμοπλαστικά υλικά

Πρόκειται για ασφαλτόπανα τελευταίας τεχνολογίας (GKAM) (ΑΡΡ) που κερδίζουν σημαντικό έδαφος στις κατασκευές.Αυτό οφείλεται στις ιδιαίτερες ιδιότητες του συνθέτου υλικού από το οποίο παράγονται.

Ελαστομερείς μεμβράνες με βάση άσφαλτο και ελαστοπλαστικά υλικά

Πρόκειται για ασφαλτόπανα τελευταίας τεχνολογίας (NTIEN) (SBS) και η χρήση τους συνεχώς αυξάνεται τόσο στην χώρα μας όσο και σε διεθνή κλίμακα. Για την παραγωγή τους χρησιμοποιείται σύνθετο μίγμα από τροποποιημένη άσφαλτο με σύνθετο καουτσούκ και ελαστοπλαστικά υλικά. Αποτέλεσμα είναι η μεγάλη συγκολλητικότητα, η ελαστικότητα και η αντοχή τους στις ατμοσφαιρικές συνθήκες. Αυτό οφείλεται στις αυξημένες δυνατότητες που παρουσιάζουν στις συστολοδιαστολές ακόμα και σε πολύ ακραίες θερμοκρασίες (+ 110 , -25 0)

ΟΠΛΙΣΜΟΣ

Εσωτερικός οπλισμός τους είναι συνήθως υαλοπίλημα η πολυεστερικό ύφασμα υψηλών μηχανικών αντοχών κ.α ανάλογα με τις απαιτήσεις.

ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ

Η άνω πλευρά της ασφαλτικής μεμβράνης μπορεί να επικαλύπτεται με λεπτόκοκκη χαλαζιακή άμμο ή γκριζοπράσινη ή λευκή ψηφίδα ή Αλουμίνιο (βεράλ).

Αυτοκόλλητα με βάση άσφαλτο και συμπολυμερείς ρητίνες

Είναι ασφαλτόπανα νέας τεχνολογίας ελαστομερούς συνήθως τύπου.

Για την παραγωγή τους χρησιμοποιείται σύνθετο μίγμα που αποτελείται από άσφαλτο , ελαστοπλαστικά υλικά και συμπολυμερείς ρητίνες με σημαντικότερη διαφορά ότι μπορούν να εφαρμοσθούν χωρίς θερμή επικόλληση (φλόγιστρο) και χωρίς ασφαλτόκολλα.Η επικάλυψη τους μπορεί να είναι έγχρωμες ψηφίδες, φύλλο αλουμινίου ή πολυαιθυλένιο και ο εσωτερικός οπλισμός τους είναι συνήθως υαλοπίλημα.

Όλοι οι παραπάνω συνδυασμοί σε σχέση και με το επιλεγόμενο βάρος του ασφαλτόπανου ,αποτελούν εγγύηση για την άριστη στεγάνωση των επιφανειών.

Η ΕΡΓΟΜΟΝΩΣΗ

341

Παρέχει εγγυημένες λύσεις που ανταποκρίνονται σε κάθε είδους μόνωση από τα θεμέλια των κτιρίων έως και την οροφή.

ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑ ΑΠΟ ΤΕΧΝΙΤΕΣ

Η εφαρμογή των ασφαλτικών μεμβρανών είναι σημαντική εργασία και απαιτείται από συνεργεία ειδικευμένων τεχνικών,και κυρίως στα συστήματα με μονή στρώση δεν επιτρέπονται συνεργεία μικρής εμπειρίας η και των πολλαπλών στρώσεων.Ο τύπος των ασφαλτικών μεμβρανών επιδέχεται επικόλληση με χρήση φλόγιστρου.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι στο σύνολο των χωρών που αντιπροσωπεύονται στην Διεθνή Ένωση Υγρομόνωσης,αντιπροσωπεύει το 85% στις στεγανώσεις κτιρίων γίνονται με δυο ασφαλτικές μεμβράνες και συντελούν στην αύξηση της διάρκειας ζωής και στην βελτίωση των χαρακτηριστικών τους,με αποτέλεσμα την μεγαλύτερη αξιοπιστία της υγρομόνωσης στην πάροδο του χρόνου.

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Μπορεί να σας οδηγήσει σε οικονομικές μεμβράνες με κακή ποιότητα στεγνωτικών υλικών,σε χαμηλή χημική σύσταση των προσμίκτων στον φορέας τους,στον οπλισμό,στο πάχος,στην τελική επιφάνεια κλπ.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Τα σημαντικότερα προβλήματα μπορεί να απαριθμηθούν και να διευκρινισθούν σύμφωνα με την ανάλυση.

Τα προβλήματα που  παρουσιάζονται  στις υγρομονώσεις  οφείλονται  τόσο  στην  ποιότητα   των  Ασφαλτικών μεμβρανών που  χρησιμοποιούνται,όσο  και στη μη τήρηση  των  κανόνων  της σωστής  εφαρμογής. Για την εκτέλεση της υγρομόνωσης πρέπει οπωσδήποτε  να  αναφέρονται τα ακόλουθα:

ΚΡΙΤΗΡΙΟΔιάρκειας ζωής στεγανωτικού συστήματος  (Γήρανση  υλικών)

Η διάρκεια ζωής ενός στεγνωτικού συστήματος είναι πάντα σημαντικό κριτήριο η επιλογή των ασφαλτικών μεμβρανών ιδιαίτερα όταν αυτές είναι εκτεθειμένες σε θερμικές μεταβολές και στην υπεριώδη ακτινοβολία.  Επίσης η αρνητική επίδραση του όζοντος της ατμόσφαιρας , η αδυναμία που έχουν στην αντοχή σε χαμηλές θερμοκρασίες (παγετός , χιόνι)και η διάρκεια ζωής τους,λόγω γήρανσης.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Το υγρομονωτικό σύστημα με ασφαλτικές μεμβράνες τροποποιημένης ασφάλτου και οπλισμό υψηλής ποιότητας,αποτελεί σε γενικές γραμμές από οικονομικής άποψης την πλέον αξιόπιστη μακροβιότερη λύση.Όταν  επιλέγουμε να κατασκευαστεί η στεγάνωση με μια ασφαλτική μεμβράνη, αυτή θα πρέπει να είναι ελαστομερούς (SBS) ή ελαστοπλαστική (APP)ασφάλτου με φορέα πολυεστερικό οπλισμό και βάρους 180gr/m2 και πάχους τουλάχιστον 3,5mm.

ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ

342

Η άνω πλευρά της ασφαλτικής μεμβράνης για αυτοπροστασία μπορεί να επικαλύπτεται με λεπτόκοκκη χαλαζιακή άμμο ή γκριζοπράσινη,ή λευκή ψηφίδα, ή Αλουμίνιο (βεράλ).

ΓΗΡΑΝΣΗ

Οφειλόμενη  στην παρουσία  ορισμένων μικροοργανισμών που έχουν την δυνατότητα  να αποσαθρώσουν την πρώτη ύλη των φορέων. Γήρανση που οφείλεται στην άσφαλτο προεμποτισμού του φορέα όταν  δεν είναι συμβατοί με το υλικό του φορέα,σε αυτή την περίπτωση θα υπάρξει αποφλοίωσει του φορέα από το ασφαλτικό μίγμα,όταν οι ίνες του έρθουν σε επαφή με το νερό,ή με άλλα υλικά.Οι ασφαλτικές  μεμβράνες  θα υποστούν πρόωρη γήρανση και δεν θα παρακολουθούν με επιτυχία τις συστοδιαστολές. Η ιδιότητα αυτή επιτυγχάνεται με την χρησιμοποίηση στο μείγμα των μεμβρανών και των ειδικών χημικών προσμίκτων που το καθιστούν απρόσβλητο από την μόνιμη παρουσία των μικροοργανισμών κλπ.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΦΥΛΛΩΝ

(SBS) (APP) (OJ-AS) (ANTIROOTS)

Απαραίτητο να συγκεντρώνουν τα ακόλουθα τεχνικά και χημικά χαρακτηριστικά.Τη μεγαλύτερη δυνατή σε στατική και δυναμική διάτρηση με ιδιότητα που αντιστοιχεί σε ισχυρό πολυεστερικό οπλισμό (180γραμ)την απόλυτη αντοχή στην υπεριώδη ακτινοβολία ,στο όζον της ατμόσφαιρας και σε επιδράσεις χημικές που προέρχονται  από το νερό. Οι μεμβράνες (SBS) της εταιρείας έχουν σαν βάση τροποποιημένης ασφάλτου με συνθετικό λάστιχο (SBS). Αντέχουν σε θερμοκρασίες μέχρι 120c, ευκαμψία στο κρύο μείων 20cΟι μεμβράνη (SBS), δεν υπόκειται γήρανση από την παρουσία του νερού ούτε αλλοίωση των χαρακτηριστικών χημικών συστατικών τους, των ινών που οφείλεται στη παρουσία μικροοργανισμών,που έχουν τη δυνατότητα να αποσαθρώσουν την πρώτη ύλη του φορέα.

Οι μεμβράνες (APP)Πλαστομερείς,έχουν σαν βάση κάποια σύγχρονα πλαστικά υλικά όπως το ατακτικό πολυπροπυλένιο ΑΡΡ, το στυρένιο-βουταδένιο-στυρένιο προσδίδει ασφαλτικό μίγμα με πλαστικές ιδιότητες.Οι μεμβράνες οξειδωμένης ασφάλτου 85/25 που χρησιμοποιήθηκαν κατά κόρον τα προηγούμενα 30 χρόνια ,ωστόσο εξακολουθούν να υπάρχουν παράλληλα, κατέχουν σημαντική θέση στην αγορά λόγω της χαμηλής τους τιμής.Γεγονός είναι ότι τείνουν να καταργηθούν λόγω του περιορισμένου χρόνου ζωής και λόγω της απουσίας ελαστικών πλαστικών και χημικών ιδιοτήτων.Λόγω της έλλειψης  των παραπάνω χημικών μπορεί να αποτελέσουν αιτία αστοχίας της στεγνωτικής μεμβράνης.

343

Οι Μεμβράνες (VERAL)

344

Οι μεμβρανες ( VERΑΛ) είναι σαν τις άνω ασφαλτικές μεμβράνες με την μόνη διαφορά ότι αποτελείται από κάποιο υλικό στην τελική επιφάνεια για την προστασία της από την θερμική και υπεριώδη ακτινοβολία. Είναι το φύλλο αλουμινίου ( veral ).    Όπως καταλαβαίνεται το φύλλο αλουμινίου επειδή έχει διαφορετικό συντελεστή διαστολής από την άσφαλτο και δε συμπίπτει μοριακά  κάποια στιγμή από την διαφορά θερμοκρασίας , κρύο – ζέστη, μπορεί το αλουμίνιο  να  αποκολληθεί.Αντίθετα  στις μεμβράνες  που  έχουν  σαν τελική επιφάνεια (επικάλυψη προστασίας ορυκτή ψηφίδα και δεν αποτελείται από  ενιαίο φύλο, παρακολουθεί τις συστοδιαστολές χωρίς κανένα πρόβλημα).

Επίσης ο δείκτης αντανακλαστικότητας της ορυκτής ψηφίδας είναι υψηλός και καλύπτει τις απαιτήσεις των διεθνών προδιαγραφών. Ένα ακόμη πλεονέκτημα της ψηφίδας έναντι του αλουμινίου είναι η ισχυρή προστασία της μεμβράνης από την υπεριώδη ακτινοβολία λόγω του μεγαλύτερου πάχους της ( το αλουμίνιο αντανακλά ένα μεγάλο μέρος της  ακτινοβολίας και του ορατού φάσματος αλλά  όχι της υπεριώδους ακτινοβολίας).

ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕ ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ ΑΝΤΙΡΟΥΤ ΑΝΤΙΡΙΖΙΑΚΗ ΣΤΡΩΣΗ ΦΥΤΕΜΕΝΩΝ ΔΩΜΑΤΩΝ

345

Χρησιμοποιούνται ειδικές ασφαλτικές μεμβράνες πολυμερείς οι οποίες είναι απαραίτητο να συγκεντρώνουν τα ακόλουθα τεχνικά χαρακτηριστικά. Τη μεγαλύτερη δυνατή αντοχή σε στατική και δυναμική διάτρηση που  αντιστοιχεί σε ισχυρό πολυεστερικό οπλισμό.Την απόλυτη αντοχή σε επιδράσεις χημικές που προέρχονται από τα υγρά των ριζών των φυτών.Η ιδιότητα αυτή επιτυγχάνεται με την χρησιμοποίηση στο μείγμα ειδικών χημικών προσμυκτών που το καθιστούν απρόσβλητο από τα οξέα του χώματος και τις ρίζες των φυτών από την παρουσία των φυτοφαρμάκων και των λιπασμάτων.Η μεμβράνες antirοot είναι εμποτισμένες με αντιριζικά χημικά συστατικά προσμικτά από φαρμακευτικές εταιρείες για προστασία της μεμβράνης από την διάτρηση των ριζικών συστημάτων και λειτουργούν απωθητικά στις ρίζες των φυτών.

Οι μεμβράνες antirοot έχουν σαν βάση την άσφαλτο και το άτακτο πολυπροπυλένιο (APP).Περιέχουν δε στη μάζα τους και είναι εμποτισμένες αντιριζικά χημικά συστατικά προσμικτά από διάφορες φαρμακευτικές εταιρείες π.χ, οίκου ΒΑΥΕR. Η μεμβράνη antiroot δεν υπόκειται γήρανση από την παρουσία του νερού ούτε αλλοίωση των χαρακτηριστικών χημικών συστατικών τους,των ινών που οφείλεται στη παρουσία μικροοργανισμών,που έχουν τη δυνατότητα να αποσαρθρώσουν την πρώτη ύλη του φορέα.Για αυτό το λόγο δεν ενδείκνυται άλλου τύπου ασφαλτικές Μεμβράνες.

Σημείωση

Θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι στο σύνολο των χωρών που αντιπροσωπεύονται στην Διεθνή Ένωση Υγρομόνωσης, αντιπροσωπεύει το 85% στις στεγανώσεις κτιρίων.Γίνονται με δυο ασφαλτικές μεμβράνες και συντελούν στην αύξηση της διάρκειας ζωής και βελτίωση των χαρακτηριστικών τους,με αποτέλεσμα την μεγαλύτερη αξιοπιστία της υγρομόνωσης.

Προβλήματα στην Στεγανοποίηση από τις παρακάτω αιτίες.

Τα σημαντικότερα προβλήματα μπορεί να απαρριθμηστούν και να διευκρινισθούν με την ακόλουθη ανάλυση.

Συνεργεία μικρής εμπειρίας στην εξειδίκευση των μονώσεων που να μην τηρούν τους κανόνες σωστής εφαρμογής μπορεί να  επιφυλάσσουν ανεπιθύμητες εκπλήξεις.

Ενώσεις ασφαλτικών φύλλων (αλληλοεπικαλύψεις)

Είναι προφανές ότι αποτελούν ευπαθές σημείο στις υγρομονώσεις και πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή. Το σημαντικότερο πρόβλημα και ένα μεγάλο ποσοστό αστοχιών των ασφαλτικών μεμβρανών προέρχεται από την κακή ποιότητα των ενώσεων (ραφές).Ανεξαρτήτων στοιχείων,βάσεων τηλεοπτικών κεραιών, κάγκελων,σωλήνων,και στα μπαλώματα κατά την εφαρμογή.

Μεταβολή διαστάσεων (συστολή διαστολή)

346

Είναι φαινόμενο που παρουσιάζεται σε ασφαλτικές μεμβράνες εφαρμοσμένες όταν ο οπλισμός δεν είναι καλής ποιότητας.Η συστολή και η διαστολή που προέρχονται από αλλαγή καιρικών συνθηκών, καλοκαίρι σε χειμώνα,ή χειμώνα σε καλοκαίρ,όταν δεν είναι μέσα στα επιτρεπτά όρια,παρουσιάζουν συρρίκνωση.Παρουσιάζεται συνήθως σε ασφαλτικά φύλλα (μεμβράνες)που δεν έχουν καλό οπλισμό και δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν με ιδιαίτερη σταθερότητα των διαστάσεων,παρουσιάζουν σκίσιμο των φύλλων και αποκόλληση στην επιφάνεια στη περιφέρεια κλ.π

Διάτρηση της υγρομόνωσης.

Οφείλεται σε μηχανικές καταπονήσεις είτε κατά την διάρκεια της εφαρμογής είτε μεταγενέστερα στην έτοιμη υγρομόνωση. Ο κίνδυνος ελαχιστοποιείται με την πολύ καλή εξομάλυνση της επιφάνειας από (σαθρά) ή να προηγήθει μια μεμβράνη σε χαμηλή τιμή μονάδος,ή διάτρητο χαρτί ΕΛΟΤ. Εάν τοποθετηθεί μια μεμβράνη,πρέπει να χρησιμοποιηθεί ασφαλτική μεμβράνη μεγάλου πάχους και με πολυεστερικό ύφασμα (οπλισμό) μεγάλης αντοχής σε διάτρηση.

Σκλήρυνση της υγρομόνωσης (Γήρανση)

Οφείλεται στην χρησιμοποίηση ασφαλτικών μεμβρανών κακής ποιότητας με μικρή περιεκτικότητα σε χημικά πρόσθετα.Κακή ποιότητα ασφαλτικού μίγματος Παρουσιάζεται ιδιαίτερα έντονα σε υγρομονώσεις ,σε ασφαλτόπανα οξειδωμένης ασφαλτόπανου με  μεγάλες καταπόνησης και συρρικνώσεις.

Αποσάθρωση

Η μεμβράνη υπόκειται αποσάθρωση που οφείλεται στη μόνιμη παρουσία του νερού που έχει τη δυνατότητα να αποσαθρώσουν την πρώτη ύλη του φορέα  με αποτέλεσμα να προκαλεί Αλλοίωση των χαρακτηριστικών Αλλοίωση χημικών συστατικών, όπως και του οπλισμού από μικροοργανισμούς.Η ιδιότητα αποφυγής από τις παραπάνω αιτίες επιτυγχάνεται με τι μη μόνιμη παρουσία του νερού π.χ με υλικά ρύσεων για την πιο γρήγορη απορροή προς της υδρορροές.

Φουσκώματα όταν η επιφάνεια περιέχει σημαντική ποσότητα υγρασίας

Η αιτία είναι η εγκλωβισμένη υγρασία στην επιφάνεια.Οφείλεται σε διάφορες αιτίες όπως η παρουσία νερού ή υγρασίας στο υπόστρωμα,όταν γίνεται εφαρμογή των υλικών πριν προλάβει και στεγνώσει η επιφάνεια.Κλείνοντας την υγρασία στην επιφάνεια κάτω από την ασφαλτική μεμβράνη, μετά από λίγο καιρό η υγρασία μετατρέπεται σε υδρατμούς δημιουργώντας  τα φουσκώματα στην επιφάνεια.Σε αυτή την περίπτωση επιβάλλονται εξαεριστικά επιφάνειας για την εκτόνωσή της υγρασίας απο την φέρουσα επιφάνεια

347

image011

Οι εργασίες θα εκτελεστούν σύμφωνα με τους κανόνες της  τεχνικής , της επιστήμης και τις τεχνικές περιγραφές των υλικών. Τα σχεδία και την ανάλυση των υλικών που χρησιμοποιούνται όσο και την τήρηση των κανόνων σωστής εφαρμογής με την εκτέλεση της εργασίας συμφωνά με την μελέτη και τις οδηγίες του Συμβούλου μηχανικού.

Κατά την κατασκευή της μόνωσης όπως αναλυτικά περιγράφεται στα παραπάνω άρθρα , θα εφαρμοστούνε όλες οι προβλεπόμενες προδιαγραφές, σχετικά με τα υλικά και τη χρήση τους, το περιβάλλον και τις χρονικές αποστάσεις μεταξύ των διαδοχικών βημάτων των εργασιών. Η διάστρωση της μεμβράνης στην επιφάνεια έγινε κάτω από συνθήκες της διαμορφωμένης της επιφανείας. Επίσης θα ληφθούνε τα απαραίτητα μέτρα προστασίας , όπως προδιαγράφεται από την εταιρία των μονωτικών υλικών και σύμφωνα με τους κανόνες της τεχνικής επιστήμης. Κάθε τελικό συμπέρασμα για την επιλογή της στεγανοποίησης πρέπει να λαμβάνεται υπόψη όλους του παραπάνω παράγοντες.Συνέπεια όλων των παραπάνω συστημάτων της στεγανοποίησης.

Τεχνικές περιγραφές των υλικών και  βάση με τη Μεγάλη ελαστικότητα,δυνατότητα επιμήκυνσης και επαναφορά στην αρχική κατ/ση επιλέχθηκαν.

  • Ευκαμψία σε χαμηλές θερμοκρασίες.
  • Εξαιρετική σταθερότητα των χαρακτηριστικών της.
  • Αυξημένη αντοχή στη γήρανση.
  • Μεγάλο θερμοκρασιακό εύρος λειτουργίας.
  • Αυξημένη αντοχή σε ρηγματώσεις λόγω της ελαστικής συμπεριφοράς.
  • Αυξημένη αντοχή σε διάτρηση και γενικά σε μηχανικές καταπονήσεις.
  • Οπλισμός Πολυεστέρα.
  • Κιλά ανά τετραγωνικό.
  • Πάχος στεγνωτικού φύλου χιλιοστά.
  • Τελική επιφάνεια επικάλυψη ορυκτής ψηφίδας χρώματος πράσινου,ή γκρι για προστασία από την υπεριώδη ακτινοβολία.

Αυτοκόλλητα με βάση άσφαλτο και συμπολυμερείς ρητίνες

Είναι ασφαλτόπανα νέας τεχνολογίας ελαστομερούς συνήθως τύπου. Για την παραγωγή τους χρησιμοποιείται σύνθετο μίγμα που αποτελείται από άσφαλτο,ελαστοπλαστικά υλικά και συμπολυμερείς ρητίνες με σημαντικότερη διαφορά ότι μπορούν να εφαρμοσθούν χωρίς θερμή επικόλληση (φλόγιστρο) και χωρίς ασφαλτόκολλα. Η επικάλυψη τους μπορεί να είναι έγχρωμες ψηφίδες, φύλλο αλουμινίου ή πολυαιθυλένιο και ο εσωτερικός οπλισμός τους είναι συνήθως υαλοπίλημα ή πολυεστερικός ανάλογα με τις απαιτήσεις.

X

Right Click

No right click