Μονώσεις και θερμομονώσεις από το 1978

Καλως Ήλθατε στην ΕΡΓΟΜΟΝΩΣΗ

Η ΕΡΓΟΜΟΝΩΣΗ εγγυάται την προτεραιότητα των εργασιών και τη μέγιστη δυνατή συνέπεια στους χρόνους παραλαβής – παράδοσης, στις οικονομικότερες τιμές μονώσεων της αγοράς. Όλες οι εργασίες γίνονται υπό την επίβλεψη Διπλωματούχων και Πιστοποιημένων μονωτών.
Πλεονεκτήματα από τη μόνωση

Πλεονεκτήματα από τη μόνωση

Όπως πολύ εύκολα μπορεί να καταλάβει κανείς, τα πλεονεκτήματα από τη μόνωση του σπιτιού είναι αρκετά και ιδιαίτερα σημαντικά. Για ορισμένες περιοχές της Ελλάδας, είναι επίσης επιτακτική ανάγκη τέτοιου είδους εφαρμογές, όπως είναι για παράδειγμα τα ψυχρά κλίματα της βορείου Ελλάδος.
Κτιριακή μόνωση

Κτιριακή μόνωση

Ο όρος κτιριακή μόνωση αναφέρεται ευρέως σε κάθε αντικείμενο και υλικό το οποίο χρησιμοποιείται μέσα στο κτίριο και εξυπηρετεί σκοπούς μόνωσης. Χρήσης τέτοιων υλικών αποσκοπεί κυρίως σε θερμομόνωση τμημάτων του κτιρίου, αλλά ο όρος δεν παύει να αναφέρεται και σε ηχομόνωση, πυροπροστασία, κρουστική μόνωση.
Θερμομόνωση

Θερμομόνωση

Στις κτιριακές κατασκευές τα θερμομονωτικά υλικά χαρακτηρίζονται από την τιμή του U-value (θερμοπερατότητα). Πρόκειται για την τιμή που χρησιμοποιείται για να δώσει την αποτελεσματικότητα διαφόρων μονωτικών υλικών με διάφορα πάχη.

Πλεονεκτήματα από τη μόνωση

Ως εξωτερική θερμομόνωση ορίζεται ένα σύστημα στο οποίο η µόνωση δεν διακόπτεται στα σημεία ένωσης των διαφορετικών δοµικών στοιχείων. Η θερµοπρόσοψη εφαρµόζεται από τη δεκαετία του 1960 στην Δυτική και Κεντρική Ευρώπη, προσφέροντας ιδιαίτερη ευελιξία στην κατασκευή καθώς το θερµοµονωτικό υλικό τοποθετείται στην εξωτερική επιφάνεια του κτιρίου, µετά την αποπεράτωση των εργασιών κατασκευής της τοιχοποιίας και αποτελώντας την πλέον αποτελεσµατική λύση για την αναδροµική θερµοµόνωση υφιστάµενων κτιρίων.

Στεγανοποίηση ή Υγρομόνωση

Στεγανοποίηση ή υγρομόνωση ορίζεται ως η διαδικασία κατά την οποία ένα σώμα γίνεται αδιαπέρατο από το νερό με την εφαρμογή σε αυτό συγκεκριμένων αδιαβροχοποιητικών υλικών. Τα υλικά αυτά έχουν την ιδιότητα να είναι αδιαπέρατα από το νερό και να μην επηρεάζονται από αυτό, κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες. Τέτοιου είδους υλικά μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε υγρό περιβάλλον, ακόμα και κάτω από το νερό για συγκεκριμένα βάθη.Στην οικοδομή ο όρος στεγανοποίηση συναντάται κυρίως σε χώρους υπογείων, δωμάτων, ταρατσών, πισίνας, ζαρντινιερών κ.α.

Μόνωση με Αφρομπετό

Έχει αποδειχτεί αποτελεσματικά να εμφανίζει μεγάλη διάρκεια ζωής. Είναι ένα υλικό αρκετά αναγνωρισμένο τόσο στην Ευρώπη όσο και στην Αμερική που απαιτεί όμως την κατάλληλη μηχανή παραγωγής αφρώδους σκυροδέματος και την πολύ καλή γνώση.

Συμβατική Μόνωση

Στη συμβατική μόνωση δώματος η θερμομόνωση προηγείται της στεγανοποίησης. Ο σκοπός της μόνωσης αυτής είναι το νερό να οδηγείτε αμέσως στις υδρορροές, η προστασία του μονωτικού υλικού και ο πλήρης έλεγχος της στεγανοποιημένης επιφάνειας.

Στεγανοποίηση υπογείων

Τα τσιμεντοειδές είναι υλικά αρκετά αναγνωρισμένα τόσο στην Ευρώπη όσο και στην Αμερική. Έχει αποδειχτεί αποτελεσματικά και εμφανίζει μεγάλη διάρκεια ζωής στη γήρανση και από άλλους διάφορους παράγοντες.

Βίντεο μονώσεων στεγανολεκάνης

X

Right Click

No right click